T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARI HİBE ÖDEMELERİ YAPILDI

Yayın Tarihi : 3.11.2022

        Kırsal ekonomik altyapı yatırımları kapsamında %50 hibe desteği verilen makine ve ekipmanlar ile kırsal alanda tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticilerimiz tarafından kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

        Bu kapsamda İlimizde 2022 yılında 222 başvuru alınmış olup bunlardan 102 kişi ile hibe sözleşmesi imzalanmıştır. Makine ekipmanını alıp denetimlerini tamamlayan 96 yatırımcımızın ise hibe ödemeleri hesaplarına yatmıştır. 2022 yılında makine ekipmandan toplam 3.874.637 TL hibe ödemesi İlimiz çiftçilerine yapılmıştır. Tarımsal üretim ve kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesine katkı sağlayacak makine ekipman projelerimiz ile İlimiz tarımının kalkınması ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun gelişmesi hedeflenmektedir.