T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

SU VERİMLİLİĞİ SEFERBERLİĞİ TOPLANTISI YAPILDI

Yayın Tarihi : 8.09.2023

         Su Verimliliği Seferberliği kapsamında İl Müdür Yardımcısı Mehmet Akif ARGANA Başkanlığında, Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğümüzce İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda ilgili kurum ve kuruluşlardan su verimliliği seferberliği çalışmasında görevlendirilen personellere “Su Verimliliği Seferberliği" hakkında bilgi vermek amacıyla toplantı düzenlendi.

         İklim  değişikliğinin  su  kaynakları  üzerindeki  olumsuz  etkileri  ve  çevre  sorunları nedeniyle su kaynaklarının kalite ve miktar yönüyle bozulması ve artan su talebi, su kaynaklarının sürdürülebilir, verimli ve akılcı kullanımını zorunlu hale getirmektedir.  Ulusal  çalışmaların  sonuçlarına  ve  uluslararası  göstergelere  göre Türkiye su stresi altındaki ülkeler arasında yer almaktadır. Bu  doğrultuda,  Bakanlığımız  Su  Yönetimi  Genel  Müdürlüğü  koordinasyonunda  Ulusal  Su  Verimliliği Seferberliği başlatılmıştır. Seferberlik kapsamında, ülkemizde tüm sektörlerde su verimliliğinin yaygınlaştırılması maksadıyla ileriye dönük hedeflerin, stratejilerin ve eylemlerin belirlendiği "Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033)" 4 Mayıs 2023 tarihli ve 32180 sayılı Resmi Gazete ile 2023/9  Sayılı  Cumhurbaşkanlığı  Genelgesi  olarak  yayınlanmıştır.  Hazırlanan  Belgede,  su  verimliliğinin sağlanmasına ilişkin ulusal stratejiler ve önümüzdeki 10 yıla yönelik eylem planı yer almaktadır.

          Sorumlu  kurum  ve  kuruluşlarca  planda  yer  alan   eylemlere  ilişkin  yürütülen  çalışmalarla birlikte, belirlenen hedefler doğrultusunda kentsel, tarımsal ve endüstriyel su kullanımlarında su verimliliğinin sağlanması adına halkın bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması çalışmaları da yürütülmektedir.​