T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

SULARIN TARIMSAL KİRLİLİĞE KARŞI KORUNMASI PROJESİ, KAPSAMINDA KARS İLİNDE TOPLANTI DÜZENLENDİ

Yayın Tarihi : 9.11.2023

​       Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA-II) kapsamında desteklenen Nitrat Eylem Planları İçin İzleme ve Raporlama Metodolojisinin Oluşturularak Suların Tarımsal Kirliliğe Karşı Korunması Projesi, kapsamında;  sularda tarımsal kaynaklı kirliliğin önlenmesi amacıyla Bakanlığın merkez ve taşra personelinin teknik kapasitesini artırarak ve çiftçilerin bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Kars İlinde Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda toplantı yapıldı. Toplantıya İl Müdürlüğümüz Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Nilifer TURAN, teknik personellerimiz ve İlimiz çiftçi, çiftçi örgütleri temsilcileri katılım sağladı.