T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

5 ARALIK DÜNYA TOPRAK GÜNÜ

Yayın Tarihi : 5.12.2023

        Canlıların hayatının varlığı ve sürekliliği için vazgeçilmez konumda bulunan toprağın önemine dikkat çekmek amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca Aralık 2013 tarihinde kabul edilen Dünya Toprak Günü her yıl 5 Aralık tarihinde kutlanmaktadır.

         İl Müdürümüz Ahmet TİNGİŞ Dünya Toprak Günü'nün önemine binaen; "İnsanlık için hayat kaynağı olan toprağın, her karışına sahip çıkmalı ve korumalıyız. Toprak, su, orman varsa hayat var.  Topraklarımız bize atalarımızın emaneti, biz de verimli topraklarımızı gelecek nesillere bozulmadan, azaltmadan teslim etmeliyiz. Daha yaşanabilir, yoksulluğun olmadığı, sağlıklı bir çevre için dünyanın en kıymetli unsuru olan toprakları hep birlikte çalışarak korumalıyız. Toprakların korunması insanlık tarihi için büyük bir önem taşıyor. Doğal kaynakların sürdürülebilir olması için erozyonla mücadele edilmesi gerekmektedir. Toprağı erozyona karşı koruyan en önemli faktör ise bitki örtüsüdür. Oksijenimizi üreten ormanlar, çayır- mera ve yaylaklar toprak kaymasını azaltıp hatta tamamen engelleyebilirler. Toprak insanoğlunun her istediğini sabırla verir, istemediklerini de bağrında gizler ve temizler. Bitkilerin, hayvanların ve birçok mikro organizmanın besin kaynağı ve barındığı yerdir toprak. Bu sebeple, verimli toraklarımızı betonlaşmaya, sele, erozyona ve tarım dışı kullanımlara karşı korumalıyız. Bu görev ve sorumluluk her yaşta ve her konumda bulunan bütün insanlığa aittir.  Toprak varsa üretim var,  toprak varsa hayvancılık var, toprak varsa ülke ekonomisi var, toprak varsa insanlık var, toprak varsa hayat var. Bu vesile ile 5 Aralık Dünya Toprak Gününüzü kutluyor, topraklarımıza sahip çıkacak bilincin gelişmesini diliyorum." mesajıyla toprağın önemi ve korunması gerekliliğini vurgulamıştır.