T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ PROGRAMI TOPLANTISI YAPILDI

Yayın Tarihi : 19.01.2024

           Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı (Karar No: 2800), 28/7/2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. %50 hibe ile verilen  Kırsal Kalkınma Destekleri programının genel uygulama usul ve esasları hakkında İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz Ek binasında sivil toplum kuruluşları, üretici birlikleri ve kooperatifler, köy muhtarları ve İlimizde aktif çalışan danışman firmalara yönelik bilgilendirme ve tanıtım toplantısı İl Müdür Yardımcısı Mehmet Akif ARGANA, Şube Müdürü ve teknik personellerin katılımı ile yapıldı. Toplantıda Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Berna TURAK Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarım ile Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi konuları ile ilgili sunusunu sunarak bilgilendirme çalışmasını yaptı.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Yatırımların Hibeye esas proje tutarı ve destekleme oranı :

Tebliğde belirtilen tarıma dayalı ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;

Yeni tesis niteliğindeki başvurularda 14.000.000 Türk Lirası,

Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurularda 12.000.000 Türk Lirası,

Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurularda 10.000.000 Türk Lirası üst limitini geçemez.

Hibeye esas proje tutarı alt limiti 3.000.001 Türk Lirasıdır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.

Tebliğde belirtilen kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında hibeye esas proje tutarı 3.000.000 Türk Lirası üst limitini geçemez.

Hibeye esas proje tutarı alt limiti 100.000 Türk Lirasıdır. 

 

2023-2024 Başvuru Dönemi kapsamında İl/İlçe Müdürlüklerimizde görsel, işitsel ve benzeri

iletişim araçları kullanılarak program hakkında gerekli bilgilendirme ve duyuru çalışmaları Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülecektir.

 Başvurular, 03/01/2024 tarihinde başlayıp 19/02/2024 tarihinde sona erecek olup www.tarimorman.gov.tr adresinden başvuru yapılabilecektir.

 Bilgi için; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne müracaat edilebilir.