T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

ÇİFTÇİLERİMİZE SÖZLEŞMELİ ÜRETİMLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI YAPILIYOR

Yayın Tarihi : 30.01.2024

           5488 sayılı Tarım Kanunu'nun 13 üncü maddesinde yapılan değişikle, sözleşmeli üretin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için yasal dayanak oluşturulmuş, bu kapsamda hazırlanan "Sözleşmeli Üretimin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlığımıza tanımlanan görevler kapsamında İl Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından tarım sigortalarının önemi ve sözleşmeli üretim ile ilgili İl/İlçe Müdürlüklerimize bağlı köy ve mahallelerde bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.

         Sözleşmeli üretim: Çiftçi üretime başlamadan önce, üretici ve alıcı arasında, her ikisinin de menfaatini koruyacak, yazılı bir akit yapıp, ona göre üretim yapmaya sözleşmeli tarım ya da sözleşmeli üretim deniyor. Üretim maliyetleri yanında taşıma, depolama ve stoklama gibi lojistik faaliyetlerinde de maliyet avantajı sağlayan bir üretim şeklidir.