T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİ DESTEKLEME BAŞVURULARI DEVAM EDERKEN, KÖYLERDE DESTEKLEMELERLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI DA YAPILMAKTADIR

Yayın Tarihi : 8.02.2024

        İlimiz çiftçilerinin en iyi şekilde yararlanabilmesi için Bakanlığımızca hayata geçirilen “Bireysel Sulama Sistemleri Desteklemeleri" hakkında bilgilendirme toplantıları aralıksız devam etmektedir. İlimizin tarım alanında daha modern bir yapıya kavuşması ve çiftçilerimizin bu desteklerden yararlanarak su tasarrufu ve daha kaliteli tarıma geçmesi için İl Müdürlüğümüz teknik personellerince çiftçi bilgilendirme çalışmaları büyük önem arz etmektedir.     

2024 Yılı Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Başvuruları;

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi başvuruları başlamıştır. %50 hibe ile verilen modern basınçlı sulama sistemleri ile sulamanın yaygınlaşması amacıyla hibeye esas proje üst limiti 1 Milyon TL'den 3 Milyon TL'ye çıkartılmıştır.

        Proje Kapsamında Yatırım konuları;

1-Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

2- Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

3- Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

4- Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,

5- Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,

6- Tamburlu sulama sistemi kurulması,

7- Güneş enerjili sulama sistemi kurulması,

8- Tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri,

9- Akıllı sulama sistemleri.

 

Sulama projelerine; Gerçek kişiler, sulama kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri ve sulama birlikleri de ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin belirtilmesi şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilirler.  

Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi başvuruları 22/02/2024 tarihinde sona erecek olup başvurular elden İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılmaktadır.

Destekleme programından yararlanacak çiftçilerimiz bilgi için; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

Kadın, Genç, Sulama Kooperatifleri ve Sulama Birliklerine ayrıca ilave puan verilmektedir.